El TDAH a logopèdia

El TDAH a logopèdia

4 noviembre, 2019

Compartir en redes

Estratègies d’autoregulació i autocontrol aplicades a la vida quotidiana

El TDAH és un trastorn neurobiològic que conté un fort component genètic on la simptomatologia apareix a la infància i pot persistir en l’edat adulta. Està caracteritzat per una dificultat per mantenir l’atenció de forma voluntària unida a la impulsivitat i hiperactivitat motora i cognitiva.

El tractament que s’ofereix en aquests casos és de forma multimodal. és a dir, es realitza una intervenció psicologia-conductual, psicopedagògica, farmacològica i també es realitza intervenció del TDAH a  logopèdia. A més a més, la intervenció es centra en el context escolar i familiar del pacient.

Quin lloc ocupa la intervenció logopèdica en el tractament multimodal?

El TDAH presenta dificultats relacionades amb característiques cognitives, en la pragmàtica comunicativa, problemes de lesctoesctiptura i comprensió lectora.

Els objectius del tractament logopèdic són:

 1. Millorar les capacitats lingüístiques comprensives i expressives.
 2. Dotar al nen d’un llenguatge interior ric.
 3. Evitar el retrocés curricular.
 4. Sensibilitzar i orientar a la família i als docents.

En la intervenció logopèdica es proporcionen també estratègies amb la finalitat de millorar la autoregulació i l’autocontrol.

Aquest objectiu es pot complir treballant sobre tres punts importants:

 • Estructurar l’ambient: Creant hàbits, rutines, horaris, planificació, ordres, normes.
 • Externalitzar la informació: Realitzant cartells, fent dibuixos, utilitzant rellotges, comptadors, senyals acústiques.
 • Internalitzar els processos: pensar en veu alta, repetir l’ordre, fer autoinstruccions.

En aquest article us mostro algunes estratègies per a reduir l’estrès en les activitats i tasques diàries a casa.

Per a poder implementar la organització i la estructura de la casa crearem uns horaris i unes rutines constants per reduir aquest estrès que pot provocar problemes de conducta.

El material que utilitzarem serà una pissarra petita i escriurem l’horari del dia. La podem col·locar a la paret de la seva habitació per a que sigui de fàcil visualització i accessibilitat.

Dividirem les tasques del dia en petits reptes que a mesura que es vagin assolint durant el transcurs del dia es reforçaran amb comentaris positius i es marcaran com a “fet”.

Per assegurar-nos que les tasques es realitzin de manera eficaç, en un temps adequat, entrenarem al nen a organitzar-se en el temps.

Com organitzem en el temps al nen amb TDAH?

Podem posar-li música que li agradi per aconseguir una bona motivació i li direm que haurà d’acabar les tasques que se li han assignat quan acabi una o dues cançons ( depèn de la tasca).

Si la tasca requereix una atenció més elevada no utilitzarem la música, ja que crearia distraccions.

En aquest cas canviarem la estratègia utilitzant un rellotge gran i li explicarem que la tasca hauria d’estar acabada quan l’agulla estigui al número “x”, indicant-li amb un so lleu (el so d’una campaneta, per exemple) cada 10 minuts transcorreguts.

Incidirem també en la organització i la estructuració de la seva habitació.

Com ajudem a organitzar-se millor en l’espai al nen amb TDAH?

Per fer-ho implementarem sistemes d’emmagatzematge en recipients, per a que a l’hora d’endreçar l’habitació sigui més fàcil.

El material que utilitzarem seran caixes transparents de capacitat mitjana, crearem etiquetes amb imatges reals o paraules que li facin recordar la ubicació dels objectes i etiquetarem cada caixa amb les imatges corresponents.

Per fer una tria adequada de les imatges, farem fotografies d’alguns dels seus jocs preferits i les utilitzarem com a etiqueta per a la categoria de “jocs”, d’aquesta manera tindrem en compte els seus interessos i ho personalitzarem al seu gust.

Seguint aquestes pautes i estratègies incidim directament a treballar objectius importants com: Reduir la simptomatologia del TDAH especialment els problemes de conducta i Desenvolupar les habilitats, competències i estratègies davant del trastorn.

 

Clàudia Mulet Carrasco Logopeda infantil i d’adults especialitzada en Rehabilitació Neuropsicològica i Estimulació Cognitiva.

Páginas relacionadas:

 

¿Te ha gustado este artículo? Escribimos para ayudarte a crecer, a comprender cómo funciona tu mente y a regularte emocionalmente. Suscríbete para recibirlos por email.

Solicitar información

  Solicitar más información

  Rellene el formulario para recibir más información.

  Abrir el chat